130 متر نوساز

130 متر نوساز

130 متر 

تهرانپارس خیابان 190 غربی

تعداد واحد ها : تکواحدی

امکانات : ***فول امکانات

نوساز --- کلید نخورده

قیمت : بقیمت رسیده

مشاور شما : آقای میرزایی

تلفن تماس : 77722235