آپارتمان(فروش) 120 متر

آپارتمان(فروش) 120 متر

120 متر 2 خوابه خیابان 148 غربی بین رشید و زرین 

4 طبقه تکواحدی طبقه دوم

7 سال ساخت 

امکانات : فول**

جهت ملک: شمالی

مشاور : گلی فام