چگونگی محاسبه حق کمیسیون املاک

با توجه به بازار املاک ، حق کمیسیون مشاورین املاک بر اساس مصوبه اتحادیه برای هر معامله بر اساس فاکتورهای خاصی محاسبه می شود.مشاورین املاک وظیفه دارند بر اساس تعرفه اعلامی از سوی اتحادیه از طرفین معامله کارمزد دریافت کنند.

مشکل از جایی نشاَت میگیرد که برخی از مشاورین این کارمزد را بر اساس تعرفه دریافت نکرده و توضیحی در مورد نحوه محاسبه آن به مراجعان نمی دهند.

این کارمزد برای معاملات مسکونی ، تجاری و اداری یکسان است. 


نحوه محاسبه حق کمیسیون برای خرید و فروش ملک:

  1. اگر ارزش ملک تا سقف 500 میلیون تومان باشد ؛ بنگاه معادل نیم درصد ارزش ملک را بعنوان کمیسیون از هر یک از طرفین دریافت می کند.
  2. اگر ارزش ملک بیش از 500 میلیون تومان باشد ؛ بنگاه برای 500 میلیون آن از طرفین معامله نیم درصد و برای مازاد آن نیز 0.25 درصد بعنوان کمیسیون دریافت می کند.
  3. به حق کمیسیون محاسبه شده ، مالیات بر ارزش افزوده نیز تعلق می گیردکه پرداخت آن بعهده خریدار و فروشنده است.(این مالیات در سال 97 برابر با 9 درصد است)


محاسبه حق کمیسیون مشاورین املاک برای معاملات رهن و اجاره:

  1. بابت کارمزد اجاره معادل یک چهارم مبلغ اجاره ماهیانه از هر یک طرفین معامله بابت کمیسیون دریافت میشود.
  2. در معاملات رهنی کارمزد دریافتی بر مبنای یک چهارم حاصل تبدیل مبلغ رهن به اجاره دریافت می گردد.
  3. در معاملاتی که مبلغی به عنوان قرض الحسنه یا همان پول پیش از طرف مستاجر به موجر پرداخت می شود نیز آن  مبلغ به اجاره تبدیل شده و با اجاره ماهیانه جمع می شود ، در نهایت یک چهارم از عدد حاصل بابت کمیسیون از هر یک از طرفین دریافت می گردد.


**** « توضیحاً ::: به کلیه مبالغ دریافتی بابت کمیسیون معادل 9 درصد بابت مالیات بر ارزش افزوده نیز اضافه می گردد.»


ذکر مثال برای توضیح بیشتر :


  • مثال محاسبه کمیسیون خرید و فروش برای ملک 400 میلیون تومانی:

کمیسیون مطابق بند الف نرخ نامه:                                                  0.5 درصد 400 میلیون  = 2 میلیون تومان

مالیات بر ارزش افزوده :                                                                 9 درصد 2 میلیون = 180 هزار تومان

جمع مبلغی که از هر یک از طرفین بابت کمیسیون اخذ می گردد:          2.180.000 تومان 


  • مثال محاسبه کمیسیون خرید و فروش برای ملک 700 میلیون تومانی:

کمیسیون مطابق بند ب نرخ نامه تا 500 میلیون :       0.5 درصد 500 میلیون = 2.5 میلیون تومان

بابت مازاد مبلغ مورد معامله :                         0.25 درصد 200 میلیون = 500 هزار تومان

جمع مبالغ محاسبه شده :                               2.5 میلیون + 500 هزار تومان = 3 میلیون تومان

مالیات بر ارزش افزوده :                                  9 درصد 3 میلیون تومان = 270 هزار تومان 

جمع مبلغی که از هر یک از طرفین بابت کمیسیون اخذ می گردد:      3.2700.000 تومان


  • مثال محاسبه کمیسیون اجاره برای قراردادی که در آن 30 میلیون پول پیش و ماهیانه 2 میلیون اجاره ثبت شده:

تبدیل 30 میلیون پیش به اجاره:

(هر یک میلیون معادل 30 هزار تومان اجاره محاسبه میشود)                                 30 * 30 هزار تومان = 900.000 تومان

جمع تبدیل پیش به اجاره بها :                                                                   900.000 + 2.000.000 = 2.900.000 تومان

کمیسیون مطابق با بند ج و د نرخ نامه :                                                       2.900.000 تقسیم بر 4 = 725.000 تومان 

مالیات بر ارزش افزوده :                                                                             9 درصد 725.000 تومان = 65.250 تومان 

جمع مبلغی که از هر یک از طرفین بابت کمیسیون اخذ می گردد:                        725.000+65.250 =  790.250  تومان 


مشاهده منبع

13 آبان 1397 - 19:42

نظرات کاربران

امتیاز کل

در حال حاضر نظری ثبت نشده است

ثبت نظر

امتیاز شما