مدارک و فرایند اعطای تسهیلات خرید مسکن

 مدارک مورد نیاز برای دریافت تسهیلات 

 

1- اصل و تصویر تمام صفحات سند مالکیت

2- اصل و تصویر پروانه ساختمانی

3- اصل و تصویر پایان کار ساختمانی 

4- اصل و تصویر بنچاق (درصورت لزوم) با تشخیص شعبه

5- اصل و تصویر مبایعه نامه (قولنامه)

6- اصل و تصویر کارت ملی و شناسنامه خریدار و فروشنده (تمام صفحات)

7- قبض برق ساختمان (در صورت تشخیص شعبه)

8- اصل و تصویر وکالتنامه (در تسهیلات دریافتی از محل حساب صندوق پس انداز مسکن وکیل صرفا می بایست از بستگان درجه یک باشد)

9- اصل و تصویر کارت ملی و شناسنامه وکیل (تمام صفحات)

10- اصل و تصویر اجاره نامه ملک ( در خصوص املاک اوقافی)

11- فرم درخواست تکمیل و امضا شده

 

ضوابط اعطای تسهیلات :


- عدم وجود سابقه چک برگشتی و بدهی سررسید شده در سیستم بانکی
- تحویل مدارک فوق صرفاً به منظور بررسی اولیه درخواست
- سقف تسهیلات قابل اعطاء از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن به منظور خرید مسکن جهت املاک تا 20سال ساخت از تاریخ صدور اولین پروانه ساختمانی (بدون توجه به تاریخ پایانکار ساختمانی) در تهران 000ر000ر600 ریال، مراکز استان ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت 000ر000ر500 ریال ، سایر مناطق شهری 000ر000ر400 ریال و برای املاک بیش از 20 سال تا 25 سال در هر 3 منطقه 000ر000ر350 ریال می باشد.
- سقف تسهیلات قابل اعطاء از محل حساب صندوق پس انداز مسکن جهت املاک تا 25 سال ساخت (براساس تاریخ صدور اولین پروانه ساختمان) ، حداکثر 000ر000ر200ریال و از محل حساب پس انداز مسکن جوانان براساس امتیاز مکتسبه و در چارچوب ضوابط مربوطه می باشد. بدیهی است برای املاک بیش از 25 سال، تسهیلاتی تعلق نخواهد گرفت.ضمناً تسهیلات صندوق پس انداز مسکن به متقاضیانی تعلق می گیرد که برای اولین بار از تسهیلات مذکور بهره مند و یا حداقل پنج سال از زمان اخذ تسهیلات قبلی گذشته و تسهیلات را تسویه نموده باشند.
- قبول هزینه کارشناسی و قبول هزینه بیمه کامل وثایق ملک در طی مدت تسهیلات توسط متقاضی ضروریست.
- تکمیل و امضای فرم درخواست و قرارداد داخلی و مراجعه به دفترخانه برای ترهین ملک باید صورت پذیرد.
- سقف تسهیلات قابل پرداخت از محل حساب صندوق پس انداز مسکن یکم بر اساس امتیاز مکتسبه و حداکثر در تهران 000ر000ر800ریال، شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت 000ر000ر600ریال و سایر مناطق شهری 000ر000ر400 ریال می باشد. ضمناً بهره مندی از تسهیلات مذکور جهت املاک با قدمت حداکثر 15 سال ]پلاک هایی که از تاریخ صدور پروانه ساختمانی (جواز ساخت) آن ها حداکثر 15 سال سپری شده باشد[ بدون توجه به تاریخ پایانکار ساختمانی امکانپذیر است. لازم به ذکر است اعطای تسهیلات یاد شده برای املاک با قدمت بیش از 15 سال امکانپذیر نخواهد بود.

 

توضیح : 


* در خصوص تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم، متقاضیان واجد شرایط می بایست دارای حداقل 18 سال سن و درآمد مستقل بوده و از تسهیلات بانک مسکن و سایر بانکها جهت خرید، احداث واحد مسکونی ، انتقال سهم الشرکه و یا تعمیر واحد مسکونی و نیز امکانات دولتی برای تهیه مسکن استفاده ننموده باشند.

 

-سقف تسهیلات قابل پرداخت از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن به زوجینی که  از طرح زوجین بانک در سال 92 بهره مند نگردیده اند و به صورت مشترک نسبت به ابتیاع واحد مسکونی اقدام می نمایند، حداکثر در شهر تهران 000ر000ر000ر1 ریال ( هر زوج حداکثر 000ر000ر500 ریال)، در مراکز استان ها و در شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت 000ر000ر800 ریال (هر زوج حداکثر 000ر000ر400 ریال) و در سایر مناطق شهری 000ر000ر600 ریال ( هر زوج حداکثر 000ر000ر300 ریال) می باشد. ضمناً بهره مندی از تسهیلات مذکور جهت املاک با قدمت حداکثر 20 سال ( از تاریخ صدور اولین پروانه ساختمانی و بدون توجه به تاریخ پایانکار و یا صدور سند ) امکان پذیر می باشد.
-سقف تسهیلات قابل پرداخت از محل حساب صندوق پس انداز یکم به زوجین بدون محدودیت در تاریخ عقد ، مشروط به خانه اولی بودن زوجین ( زوج و زوجه) و همچنین ابتیاع واحد مسکونی به صورت مشترک براساس امتیاز مکتسبه و حداکثر در شهر تهران 000ر000ر600ر1 ریال ( هر زوج حداکثر 000ر000ر800 ریال)، در مراکز استان ها و در شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت 000ر000ر200ر1ریال (هر زوج حداکثر 000ر000ر600 ریال) و در سایر مناطق شهری 000ر000ر800 ریال ( هر زوج حداکثر 000ر000ر400 ریال) می باشد. ضمناً بهره مندی از تسهیلات مذکور جهت املاک با قدمت حداکثر 15 سال از صدور اولین پروانه ساختمانی( بدون توجه به تاریخ پایانکار و یا صدور سند ) امکان پذیر می باشد.

مشاهده منبع

1 آبان 1397 - 19:08

برچسب ها

  • وام_مسکن

نظرات کاربران

امتیاز کل

در حال حاضر نظری ثبت نشده است

ثبت نظر

امتیاز شما